מתקני תליה למסכי פלזמה ו-LCD
מתקני תליה למקרנים
מתקנים אלקטרומכניים
מתקנים למחשבים
גגונים לרכב
מסכי הקרנה

ברוכים הבאים לקטלוג המוצרים

 כפתור - מתקנים למסכי פלזמה  כפתור - מתקנים למקרנים  כפתור - מתקנים אלקטרומכניים

כפתור - גגונים  כפתור - מסכי הקרנה  כפתור - מיוחדים

screens   PS-PSM

Medical   Medical

projectors   Projection screens